Služby

Amosing

Vyššia forma merchandisingu, dokladanie tovaru podľa nastavených frekvencií a určenej dĺžky návštevy. Základný reporting dát ako je OOS, poznámky amosáka (dokladača), foto regálu, foto II. vystavenia, akcie, textové a číselné údaje podľa zadania. viac info

 

PR Amosing

Je vyššia forma amosingu s garanciou nulových výpadkov TOP produktov na regáloch. Non-stop starostlivosť o predajné miesto s cieľom zvýšiť predaje TOP značiek klienta. Neustálou prítomnosťou na prevádzkach získavame nadštandardné vzťahy s personálom a tie využívane v prospech klienta. Servis až 6 dní v týždni dokáže plne nahradiť prítomnosť obchodného zástupcu a ASM. Cena za službu sa vypočíta na našej jedinečnej Amosing kalkulačke. viac info

Sales Amosing

Amosing na menších prevádzkach a nezávislom trhu. Väčší územný celok servisuje náš sales amosing executor. Je to náš zamestnanec s autom, presne naplánovaným tour plánom, jasne naplánovanými činnosťami na jednotlivých prevádzkach,  zaškolený, profesionálny prístup, v plnej miere vie nahradiť OZ klienta. viac info

 

Hostesing

Štandardné zabezpečenie promo aktivít, ochutnávok, samplingu a ostatných in-doorových  aktivít podpory predaja na obchodných prevádzkach. viac info

Zber a analýza dát

Všetko o Vašich produktoch, produktoch konkurencie okrem predaja cez pokladňu. Grafy, analýzy, prehľadné tabuľky a návrhy riešení v prípade neuspokojivých výstupov o Vašich produktoch. viac info

Geografické spracovanie dát

Pomocou špeciálnych softwarových riešení Vám prinášame pohľad na Vaše retailové dáta z geografického hľadiska. viac info

 

Školenia

Pravidelné školenia zamestnancov a spolupracovníkov garantujú nadštandardne vysokú kvalitu práce, služieb, komunikácie s pracovníkmi a reporty všetkých potrebných informácií z terénu. Vypracujeme Vám vzdelávacie semináre podľa Vašich predstáv a potrieb. viac info

Koučing, tréning a mentoring

Možnosti osobného aj tímového rastu, efektívne a kreatívne riešenia, motivačné a tréningové programy. zakladateľ spoločnosti Ján Šeminský je držiteľom medzinárodného certifikátu ICF „BRIEF COACHING TRAINING“, 5 ďalších certifikátov z oblastí komunikácie, motivácie, prezentácie, plánovania, stratégie. Má dlhoročné 25 ročné skúsenosti v týchto oblastiach. Skúste aj Vy robiť veci inak. viac info

 

Outsourcing

Zabezpečíme pre Vás obchodný tím na obdobie a v regióne podľa Vašich potrieb. Delegujte na nás činnosti, ktoré potrebujete zabezpečiť efektívnejšie, ako vlastným obchodným tímom. viac info

 

Naši aktuálni klienti