AMOS

Slovo AMOS v názve novej spoločnosti znamená

Automatizovaný Merchandisingový Operačný Systém.  

 • Je to unikátny operačný systém vyvíjaný našou spoločnosťou niekoľko rokov. Bol postavený na základoch Net Merchant Servera, ktorý sme vyvinuli
  a používali posledných 12 rokov. Vo februári 2014 sme AMOS spustili do plnej prevádzky.
 • Dnes ho používajú všetci naši klienti, s ktorými spolupracujeme
 • Hlavným rozdielom AMOSu oproti pôvodnému systému je zmena administratívneho a organizačného riadenia tímov na riadenie procesné.
 • AMOS umožňuje plánovanie procesov, činností a služieb, komplexnú komunikáciu používateľov, personál management, kontroling procesov
  a činností, správu a zdieľanie dokumentov, vytváranie dokumentov, zber dát a ich analýzu
 • AMOS poskytuje našim klientom komfortný prístup k všetkým potrebným informáciám o Amosingu,  perfektný prehľad o všetkých činnostiach služby
  a to on-line, priamu komunikáciu s amosákmi a manažérmi agentúry cez AMOS, jej kontrolu a spätnú väzbu
 • AMOS posiela manažérom klienta neobmedzené množstvo reportov podľa želania klienta a podľa želanej frekvencie. Všetky reporty sú generované
  a posielané automaticky, čím odpadá chyba alebo meškanie spôsobené pracovníkmi agentúry. Viac TU

 

 

 

Naši aktuálni klienti